Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015

Nicholas SchottNyheder Leave a Comment

Kære Bossa

Skiklubben Bossanova indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2015 med efterfølgende spisning. Generalforsamlingen starter lørdag d. 29. august kl. 15.00 på Hotel Fy og Bi i hjertet af Valby på Valby Langgade 62. Klubben giver en lille snack, samt drikkevarer til mødet! Det koster 100 kr. at deltage i spisningen. Drikkevarer under middagen er for egen regning. (Se også nederst i denne nyhed).

Dagsorden for generalforsamlingen (jf. klubbens vedtægter) er:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Udvalgsformændenes beretning.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5. Fremlæggelse af forslag til kommende års aktivitetsplan med tilhørende budgetforslag.
6. Fastsættelse af kommende års kontingent.
7. Behandling af indkommende forslag.
8. Valg af formand for 2 år (lige år).
9. Valg af kasserer for 2 år (ulige år).
10. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.
11. Valg af 2 suppleanter.
12. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
13. Eventuelt.

Ad 1
Dirigenten vælges blandt de fremmødte.

Ad 2
Bjørn fremlægger sin beretning.

Ad 3
Beretninger fra sæsonens afholdte klubture.

Ad 4
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

Ad 5
Kommende års aktivitetsplan med tilhørende budgetforslag til godkendelse.

Ad 6
Forslag til kommende års kontingent.

Ad 7
Alle restancefrie medlemmer kan stille forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 7 dage før.

Ad 8
Formanden er IKKE på valg, og Bjørn fortsætter således 1 år endnu.

Ad 9
Kassereren er er på valg, og Nicholas er villig til genvalg. Ønsker man at stille op som kasserer, kan man meddele dette til formanden eller melde sig på generalforsamlingen. Det er naturligvis en forudsætning, at man er et gyldigt medlem af klubben.

Ad. 10
Alle de nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg. Dvs. Kasper Vibe Leonhardt, Tobias Haagen Michaelsen, Janni Sandersen, Hanne Dybdahl Andersen og Tina Lorenzen vil gerne fortsætte i bestyrelsen. Ønsker andre at stille op til bestyrelsen, kan man meddele dette til formanden eller melde sig på generalforsamlingen. Det er naturligvis en forudsætning, at man er et gyldigt medlem af klubben.

Ad 11
Valg af suppleanter. Jan Korsgaard Poulsen er IKKE villig til genvalg.

Ad 12
Valg af revisor og revisorsuppleant. Henrik Højby (revisor) og Peter Hye-Knudsen (revisor suppleant) er villige til genvalg.

Derudover gør vi opmærksom på, at klubbens vedtægter kan læses på hjemmesiden:

http://bossanova.dk/om-skiklubben/vedtaegter/

Bemærk, at stemmeafgivelse kun kan ske ved personlig fremmøde (§9) og hvis man ønsker at komme med forslag til generalforsamlingen, skal disse indsendes til bestyrelsen senest 7 dage inden (§10). Forslag kan sendes til formanden (bjorn <snabel a> bossanova.dk).

**************************************

Spisning starter senest kl. 18.00 og foregår samme sted som generalforsamlingen. Tilmelding til spisning skal ske til formanden (bjorn <snabel a> bossanova.dk) senest lørdag d. 22. august 2015. Prisen er 100 kr. og beløbet skal indbetales på klubbens konto med regnr 6610 konto 2836228. Middagen består af en buffet. Drikkevarer skal købes i baren (og må ikke medbringes).

Vi håber at se så mange medlemmer som muligt til både generalforsamling og middag!

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Bossanova

Skriv et svar