Generalforsamling 2023

Søren GudmannIkke kategoriseret Leave a Comment

Generalforsamlingen blev afholdt 24. september, med beskedent fremmøde. Fem bestyrelsesmedlemmer, revisor samt to øvrige medlemmer var mødt op. Regnskabet, samt budget for næste sæson blev godkendt. Regnskabet viser et underskud for 22/23 på 16.353,38kr som dækkes af vores beholdning. Herefter har klubben en beholdning på 104.925,83kr. Bestyrelse, suppleant, revisor samt revisor suppleant modtog alle genvalg. Her følger formanden beretning: Formandens …