Generalforsamling 2023

Søren GudmannIkke kategoriseret Leave a Comment

Generalforsamlingen blev afholdt 24. september, med beskedent fremmøde. Fem bestyrelsesmedlemmer, revisor samt to øvrige medlemmer var mødt op. Regnskabet, samt budget for næste sæson blev godkendt. Regnskabet viser et underskud for 22/23 på 16.353,38kr som dækkes af vores beholdning. Herefter har klubben en beholdning på 104.925,83kr. Bestyrelse, suppleant, revisor samt revisor suppleant modtog alle genvalg. Her følger formanden beretning: Formandens …

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Tobias Haagen MichaelsenIkke kategoriseret Leave a Comment

Fredag d 28. oktober 2022 kl. 17:00 Adresse Sparresholmvej 5, 2700 Brønshøjv/Jette og Erik Retbøll Ihlemann Dagsorden Dagsorden for generalforsamlingen (jf. klubbens vedtægter) er: Valg af dirigent. Formandens beretning Udvalgsformændenes beretninger Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse Fremlæggelse af kommende års aktivitetsplan med tilhørende budgetforslag Fastsættelse af kommende års kontingent Behandling af indkommende forslag Valg af formand for 2 år …