Generalforsamling 2023

Søren GudmannIkke kategoriseret Leave a Comment

Generalforsamlingen blev afholdt 24. september, med beskedent fremmøde. Fem bestyrelsesmedlemmer, revisor samt to øvrige medlemmer var mødt op.

Regnskabet, samt budget for næste sæson blev godkendt. Regnskabet viser et underskud for 22/23 på 16.353,38kr som dækkes af vores beholdning. Herefter har klubben en beholdning på 104.925,83kr.

Bestyrelse, suppleant, revisor samt revisor suppleant modtog alle genvalg.

Her følger formanden beretning:

Formandens beretning ved Skiklub Bossanovas ordinære generalforsamling 24. september 2023

Beretningen omtaler dels de aktiviteter der var i den forgangne sæson 22/23, men også den situation vi står i lige nu, dvs. sæson 23/24.

Vi kan starte med fremmødet til generalforsamlingen: ved den sidste i oktober 22 mødte 5 medlemmer udover bestyrelsen op, i dag er der 2 (TO).

At folk ikke gider generalforsamlinger, er måske ikke så slemt, det kan jo være et udtryk for at man i hvert fald ikke er utilfreds med den siddende bestyrelse og den situation som klubben er i.

Men når vi så ser på turene som jo om noget må siges at være kerneaktiviteten:

På turene deltog i sæson 22/23:

Nordtur Trysil:                           62 deltagere, heraf 10 instruktører

Sydtur januar Canazei uge 2:  21 deltagere

Saas Grund:                               27 deltagere

Sydtur Saalbach uge 12:          24 deltagere, heraf 2 instruktører

For 23/24 sæsonen har der været meget få tilmeldinger til de to klassiske alpeture, 9 personer til uge 3 i Saalbach, og 17 personer til uge 11 i Canazei.

Et medlem har angivet genbrug af destination som grund til hans ikke-tilmelding. I den forbindelse skal det nævnes at uge 2 turen i mange år gik til Valdisere, uden at det så ud til at være et problem. Men det er noteret, og bestyrelsen til i kommende sæsoner at sørge for en vis rotation af destinationer.

Der er tale om en halvering af deltagerantallet på de to klassiske sydture på et år. Det er voldsomt, og det medfører udgifter til klubben. Og det må selvfølgelig tage bestik af når vi sætter turprogrammet op for 24/25. Helst præcist betyder det f.eks. at mit forslag i hvert fald er at uge 2/3 turen ikke laves igen foreløbig. Nu har vi også uge 7, som bør prioriteres. Dels fordi den henvender sig til børnefamilier, dvs. klubbens fremtid, og dels repræsenterer en økonomisk risiko hvis der er for få deltagere.

Herhjemme i Danmark har der har i løbet af året været gymnastik i Søndermarken eller på Strandvejens skole, med 6-14 deltagere, og der er svømning med 8-15 deltagere.

Overordnet har vi altså dårlig opslutning til klubbens ture og men en rimelig tilslutning til træningsaktiviteterne.

Medlemstallet er stabilt, pt. 205 og økonomien er indtil videre tilfredsstillende.

Skriv et svar