Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Nicholas SchottIkke kategoriseret Leave a Comment

Kære Bossa

Skiklubben Bossanova indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2018 med efter­følg­ende spisning. Generalforsamlingen finder sted lørdag d. 29. september kl. 15.00 på Hotel Fy og Bi i hjertet af Valby på Valby Langgade 62. Klubben giver en lille snack, samt drikkevarer til mødet! Det koster 100 kr. at deltage i spisningen. Drikkevarer under middagen er for egen regning. (Se også nederst på siden).

Dagsorden for generalforsamlingen (jf. klubbens vedtægter) er:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Udvalgsformændenes beretning.
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 5. Fremlæggelse af forslag til kommende års aktivitetsplan med tilhørende budgetforslag.
 6. Fastsættelse af kommende års kontingent.
 7. Behandling af indkommende forslag.
 8. Valg af formand for 2 år (lige år).
 9. Valg af kasserer for 2 år (ulige år).
 10. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.
 11. Valg af 2 suppleanter.
 12. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
 13. Eventuelt.

Ad 1
Dirigenten vælges blandt de fremmødte.

Ad 2
Bjørn fremlægger sin beretning.

Ad 3
Beretninger fra sæsonens afholdte klubture.

Ad 4
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

Ad 5
Kommende års aktivitetsplan med tilhørende budgetforslag til godkendelse.

Ad 6
Forslag til kommende års kontingent.

Ad 7
Alle restancefrie medlemmer kan stille forslag. Forslag, der ønskes behandlet på general­forsam­lingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 7 dage før.

Ad 8
Formanden er på valg, og Bjørn fortsætter IKKE. Ønsker man at stille op som formand, kan man meddele dette til formanden eller melde sig på generalforsamlingen. Det er naturligvis en forudsætning, at man er et gyldigt medlem af klubben.

Ad 9
Kassereren er IKKE på valg, og Nicholas fortsætter således.

Ad. 10
Af de nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker flg. at fortsætte: Hanne Dybdahl Andersen, Tina Lorenzen, Tobias Haagen Michaelsen og Howard Jack Riley. Fleur Pearson udtrådte som medlem af bestyrelsen tidligere på året, hvorefter Hanne Dybdahl Andersen – som suppleant – trådte ind. Jan Poulsen ønsker at stoppe. Ønsker andre at stille op til bestyrelsen, kan man meddele dette til formanden eller melde sig på generalforsamlingen. Det er naturligvis en forudsætning, at man er et gyldigt medlem af klubben.

Ad 11
Valg af suppleanter. Mikael Tümmler vil gerne fortsætte, men træder gerne tilbage, hvis andre melder sig! Der kan vælges 2 suppleanter.

Ad 12
Valg af revisor og revisorsuppleant. Peter Hye-Knudsen (revisor) og Kasper Leonhardt (revisor suppleant) er villige til genvalg.

Derudover gør vi opmærksom på, at klubbens vedtægter kan læses på hjemmesiden:

http://bossanova.dk/om-skiklubben/vedtaegter/

Bemærk, at stemmeafgivelse kun kan ske ved personlig fremmøde (§9) og hvis man ønsker at komme med forslag til generalforsamlingen, skal disse indsendes til bestyrelsen senest 7 dage inden (§10). Forslag kan sendes til formanden på bjorn@bossanova.dk.

Ikke revideret regnskab for 2017-2018, samt forslag til budget 2018-2019 er fremsendt på e-mail til klubbens medlemmer.

**************************************

Spisning starter senest kl. 18.00 og foregår samme sted som general­forsam­ling­en. Tilmelding til spisning skal ske til formanden på bjorn@bossanova.dk senest lørdag d. 22. september 2018. Prisen er 100 kr. og beløbet skal indbetales på klubbens konto med regnr 6610 konto 2836228. Drikkevarer skal købes i baren (og må ikke medbringes).

Vi håber at se så mange medlemmer som muligt til både generalforsamling og middag!

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Bossanova

Skriv et svar