Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Tobias Haagen MichaelsenIkke kategoriseret Leave a Comment

Søndag den 20. september 2020 kl. 15.00

Adresse

Sparresholmvej 5, 2700 Brønshøj
v/Jette og Erik Retbøll Ihlemann

Dagsorden

Dagsorden for generalforsamlingen (jf. klubbens vedtægter) er:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning
 3. Udvalgsformændenes beretninger
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af kommende års aktivitetsplan med tilhørende budgetforslag
 6. Fastsættelse af kommende års kontingent
 7. Behandling af indkommende forslag
 8. Valg af formand for 2 år (lige år)
 9. Valg af kasserer for 2 år (ulige år)
 10. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af 2 suppleanter
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 13. Evt.

Ad 1
Dirigenten vælges blandt de fremmødte

Ad 2
Formanden fremlægger sin beretning

Ad 3
Beretninger fra sæsonens afholdte klubture

Ad 4
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

Ad 5
Kommende års aktivitetsplan med tilhørende budgetforslag til godkendelse

Ad 6
Forslag til kommende års kontingent

Ad 7
Alle restancefrie medlemmer kan stille forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen seneste 7 dage forinden.

Ad 8
Formanden er på valg, og Jette vil gerne fortsætte. Ønsker man at stille op som formand kan man meddele dette til formanden eller på generalforsamlingen. Det er naturligvis en forudsætning, at man er et gyldigt medlem af klubben.

Ad 9
Kassereren er ikke på valg, så Nicholas fortsætter.

Ad 10
Af de nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker følgende at forsætte: Hanne Dybdahl Andersen, Howard J. Riley, Søren Gudmann, Michael Vihlmann og Tobias Haagen Michaelsen. Ønsker andre at stille op til bestyrelsen, kan man meddele dette til formanden eller melde sig på generalforsamlingen. Det er naturligvis en forudsætning, at man er gyldigt medlem af klubben.

Ad 11
Den nuværende suppleant, Mikael Tümmler ønsker at fortsætte. Ønsker andre at stille op som suppleanter, kan man meddele dette til formanden eller melde sig på generalforsamlingen. Det er naturligvis en forudsætning, at man er gyldigt medlem af klubben.

Ad 12
Valg af revisor og revisorsuppleant. Peter Hye-Knudsen (revisor) og Kasper Leonhardt (revisorsuppleant) er villige til genvalg.
Derudover gør vi opmærksom på, at klubbens vedtægter kan læses på hjemmesiden:
https://bossanova.dk/om-skiklubben/vedtaegter/
Bemærk, at stemmeafgivelse kun kan ske ved personligt fremmøde (§9) og hvis man ønsker at komme med forslag til generalforsamlingen, skal disse indsendes til bestyrelsen senest 7 dage inden (§10). Forslag kan sendes til formanden på formand@bossanova.dk.


Under generalforsamlingen serveres der kaffe/te og kage, samt snack og yder­ligere drikkevarer. Hvis der er stemning for det går vi ud og spiser sammen bag­efter. For at lette indkøbene vil vi værdsætte en uforpligtende forhånds­tilmelding.

Vi håber at se så mange medlemmer som muligt til generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Bossanova

Skriv et svar